Congres energieopslag & -distributie

(Advertorial)

Met een gemiddelde groei van 40 procent per jaar innoveert de markt voor energieopslag voortdurend. Donderdag 2 februari gaan we in op de laatste ontwikkelingen, we kijken onder meer naar de business case van opslag.

logo

Ook distributie is onderhevig aan veranderingen; hoe kun je meer duurzame energie introduceren en tegelijkertijd het net stabiel houden? U hoort directeuren van onder andere Enexis, Nuon en AkzoNobel. Ook staan Ad van Wijk en Catrinus Jepma op het podium, de twee meest bekende Nederlandse wetenschappers op energiegebied!

Een drukbezochte netwerkmiddag met inspirerend programma. Meer informatie en inschrijven op www.energieopslagcongres.com.