Door de Odfjell-affaire in Rotterdam is in het publieke debat een verlangen ontstaan naar strengere controles vanuit de overheid op industriële complexen. Bij de chloorfabriek van AkzoNobel in Delfzijl valt sinds enkele jaren te zien dat het ook op een andere manier kan. Het bedrijf neemt zijn eigen verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en water. De organisatie is zó ingericht dat er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en dat wordt geleerd van eventuele fouten. Hierdoor kan de overheid op een andere manier handhaven: het zogenaamde systeemgericht toezicht. Daarbij wordt niet meer uitsluitend op het naleven van wet- en regelgeving getoetst, maar ook op het functioneren van het systeem dat een bedrijf zelf heeft opgezet om dit te controleren. Plant manager Fester Oosterhuis stelt dat dit ‘compliance management’ zijn organisatie naar een hoger plan heeft getild.