warmtebedrijf

De Rotterdamse gemeenteraad heeft de enquêtecommissie ingesteld die onderzoek naar het Warmtebedrijf gaat doen. Wie de commissie gaat leiden is nog niet bekend.

De Rekenkamer Rotterdam was afgelopen najaar zeer kritisch over de wijze waarop de gemeente het Warmtebedrijf aanstuurt. Die laat te wensen over, en de financiële risico’s zijn groot. Zo heeft de gemeente 73,5 miljoen euro in het Warmtebedrijf gestoken, en staat zij ook garant voor de schulden. 

Warmtebedrijf

In de gemeenteraad werd medio november een motie van VVD-raadslid Jan Willem Verheij aangenomen, die opriep een raadsonderzoek naar het Warmtebedrijf in te stellen. Een raadsenquête is het zwaarste controlemiddel dat de gemeenteraad tot haar beschikking heeft. Ambtenaren, oud-ambtenaren en bestuurders zijn verplicht voor de commissie te verschijnen. Ook is het mogelijk onder ede te verhoren.

Onderzoeksvraag

De vraag die de commissie gaat onderzoeken is: ‘Hoe is de besluitvorming in relatie tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid van de gemeente in het dossier Warmtebedrijf verlopen vanaf het initiatief tot oprichting in 2005 tot 1 januari 2020 en welke lessen zijn daaruit te trekken?’. Inmiddels zijn vier leden van de commissie benoemd. Het vijfde lid, de voorzitter, wordt volgende maand tijdens een raadsvergadering aangesteld.

Rapport in september

Een nog te kiezen onderzoeksbureau gaat de onderzoekscommissie bijstaan. Voor het zomerreces staan de openbare verhoren gepland, waarna in de eerste helft van september het onderzoeksrapport wordt verwacht. 

Zie ook: Gemeenteraad Rotterdam sluit Klimaatakkoord