Volgens Wikipedia is open innovatie de praktijk van bedrijven om innovatieve ideeën met anderen uit te wisselen, door processen of uitvindingen (bijvoorbeeld in de vorm van octrooien) met andere bedrijven te verhandelen.

Het woord verhandelen is een breed begrip, maar geeft in ieder geval aan dat je er wel beter van moet worden. Er staat niet: weggeven of beschikbaar stellen, nee, verhandelen geeft aan dat je er iets voor terug krijgt. Dat kan andere kennis zijn, of een grote vooruitgang op een bestaand proces, of gewoon geld.

Wanneer wisselen bedrijven innovatieve ideeën met elkaar uit? Wanneer ze daar de gelegenheid toe hebben, of wanneer die gelegenheid gecreëerd wordt. Want die gelegenheid, die is er niet zo maar zonder voorbehoud. Veel bedrijven komen alleen in contact met andere bedrijven als ze goederen inkopen of verkopen. Dat is uiteraard het toppunt van verhandelen, maar weinig innovatief over het algemeen.  Contacten tussen bedrijven met het doel om gezamenlijk te innoveren, kunnen ook actief gecreëerd worden.

Welke voorbeelden kennen we:

Lays roept zijn klanten op om ideeën te genereren voor een nieuwe smaak chips. Je zou het af kunnen doen met de opmerking dat ze zo goedkoop aan nieuwe smaken komen, en dat het een grote publiciteitsstunt is, maar zo goedkoop is dat niet. De winnaar verdient 25.000 euro plús één procent van de omzet! Ik denk dat er veel Lays-medewerkers zijn die dat niet verdienen!

Philips heeft met zijn high tech campus de deuren op een kiertje gezet en biedt met name starters de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van Philips. Hiermee laat Philips in ieder geval zien dat het gelooft dat er ook buiten de eigen onderzoekscentra interessante ontwikkelingen plaatsvinden waar ze dicht op willen zitten.

Maar participeren in onderzoek waar ook andere partijen aan deelnemen en bijdragen, dat noem ik pas echt open innovatie, omdat het dan meer een samenwerking wordt van geven én nemen. Devlab in Eindhoven is een samenwerkingsverband van twaalf mkb’ers die inzagen dat ieder voor zich moeilijker is dan gezamenlijk onderzoek. Het ISPT -Instituut voor Sustainable Process Technology- bijvoorbeeld brengt kennisinstellingen, mkb’ers én de grote (chemie) bedrijven bij elkaar in projecten waar gezamenlijk een technologische uitdaging aangepakt wordt. In de chemie kennen we inmiddels een aantal COCI’s, Centers of Open Chemical Innovation, waar Plant One in Rotterdam er één van is.

Open innovatie gebeurt dus al, maar gebeurt het ook genoeg? Ik denk van niet, ik zie te veel om me heen dat de angst om samen te werken en kennis te delen, groter is dan het besef dat je beter dingen kunt vermenigvuldigen door ze met elkaar te delen.