MVO Nederland presenteerde tien trends op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik vind dat altijd een grote vergaarbak aan termen en activiteiten en dat blijkt ook wel uit hun lijstje van trends. Dat gaat van het containerbegrip MVO via gezondheid in derdewereldlanden naar zero-emission. Maar goed, trends zijn altijd leuk om even je gedachten over te laten gaan en kunnen ook heel inspirerend zijn. Ik pik er een paar aansprekende uit.

Trend 2: Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis
Iedereen kan naar binnen kijken en zelf zien of je je als bedrijf ook houdt aan de stelregel ‘practise what you preach’. Transparantie en het nakomen van je beloftes worden steeds belangrijker. Daarnaast krijgen klanten meer en meer zelf inzage in de werkwijze van je organisatie.

Trend 4: Niet-financiële waarden worden geld waard
Klinkt interessant, afnemers gaan meer waarde hechten aan zaken die niet direct in de kosten door te berekenen zijn, wat soms ook de harde vergelijking tussen toeleveranciers moeilijk maakt. Er zijn al bedrijven die proberen toch een vorm van kwantificering aan te brengen en die noemen dat een impactmeting. Ik ben zelf heel benieuwd of deze trend ook doordringt in de chemische sector én of we niet doorschieten en er weer een hele industrie geboren wordt die met impactmetingen niet-financiële waarden probeert te vertalen naar geld.

Trend 7: De samenleving is klaar voor de circulaire economie
In de samenleving ontwikkelt zich een trend gericht op delen en hergebruiken in plaats van bezitten en weggooien. Voor bedrijven wordt dit een interessante trend, want hiermee wordt de vraag vanuit de uiteindelijke eindgebruiker naar hergebruikte, of her te gebruiken goederen steeds luider. Wat vervolgens bedrijven zal dwingen om kritisch te kijken naar de grondstoffen die ze gebruiken en hoe makkelijk (delen) van hun producten nog een keer in te zetten zijn in dezelfde of een iets andere vorm. En als hergebruiken niet kan, maar delen wel, zullen ook heel andere business modellen ontstaan waarin men afrekent op gebruik en niet op bezit.

De weg naar een cirulaire economie heeft ook een directe koppeling met trend 2, het glazen huis. Geloofwaardigheid is cruciaal om acceptatie te bereiken en het vertrouwen te geven dat de goederen die we afnemen ook daadwerkelijk een nieuw leven kunnen krijgen en ook dat bereik je onder andere door transparant te zijn.