Syntens, de partner van innovatieve MKB’ers, heeft de resultaten van haar onderzoek naar de succesfactoren van innovaties gepubliceerd. De belangrijkste bevinding was dat het vinden van de juiste partners cruciaal is voor innovatie. Natuurlijk zijn ook techniek, geld en kennis belangrijke aspecten in het gehele innovatieproces, maar duidelijk niet de belangrijkste.

Ik moet zeggen dat dit me niet verbaast. Ik heb geen onderzoek gedaan onder vijftig bedrijven, hoewel ik aardig in de buurt kom van dat aantal, en mijn ervaring is geenszins op wetenschappelijke gronden gestoeld. In mijn eigen zakelijke ‘vriendenkring’ bevinden zich vele zeer innovatieve bedrijven en bedrijfjes. Allemaal op hun eigen terrein bezig met innovatie, van een eenvoudig lijkende verbetering als onderdeel in een heel proces,  tot verbazingwekkende vernieuwing in de categorie ‘hoe is het mogelijk’. Al die bedrijven hebben wij onlangs eens langs onze innovatieve meetlat gelegd om te kijken of er een gemene deler is aan te wijzen onder de drempels die dit soort partijen onderweg naar realisatie van hun innovatie tegenkomen.

Natuurlijk is technologie vaak de basis voor innovatie, hoewel ook marketeers over innovatie praten, maar dan vaak een andere smaak of verpakking bedoelen, toch niet helemaal hetzelfde als ‘ons soort’ innovatie. Met die technologie zit het over het algemeen wel goed, daar zijn bedrijven vaak al lang mee bezig en de meeste problemen zijn opgelost of op zijn minst bekend. En als een bedrijf nog niet zo ver is, zijn er instellingen als TNO en ECN die daar prima raad mee weten. Of als het nog een tikje fundamenteler ligt, hebben we natuurlijk een paar pracht universiteiten, hoewel het soms moeilijk is om daar de weg te vinden, maar ook dat is oplosbaar. Financiering voor innovatie, zo blijkt ook uit het Syntens onderzoek, is moeilijk aan te trekken, maar onze ervaring is dat hoe duidelijker de marktkansen zijn, hoe makkelijker het is om financiering te vinden. Die twee hebben een heel duidelijke relatie. Organiserend vermogen, ook een onderdeel van onze eigen innovatieve meetlat, is heel wisselend ontwikkeld bij de diverse partijen, maar van niet te onderschatten belang voor het succesvol innoveren. Lukt het je om jezelf én je omgeving zo te organiseren dat je de beste kansen creeërt voor je innovaties? Vind je de juiste partners die je in staat stellen om je innovaties succesvol naar de markt te brengen? We kunnen grofweg concluderen dat grotere bedrijven beter in staat zijn om partners te vinden dan kleinere, behalve als ze zich op een voor hen braakliggend terrein begeven, dan hebben ook grote bedrijven moeite om niet alleen samen te werken met toeleveranciers, maar ook met collega ondernemers en met die nieuwe klantenkring die nog aangeboord moet worden.