CO2-uitstoot

De in Rotterdam gevestigde industrie heeft vorig jaar 3,8 procent minder CO2 uitgestoten in vergelijking met 2018. Het is het derde jaar op rij dat de CO2-uitstoot daalt.

Het Havenbedrijf Rotterdam ziet ‘een verschuiving in de elektriciteitsproductie van kolencentrales naar gasgestookte centrales’ als belangrijkste reden voor het afnemen van de CO2-uitstoot. De CO2-emissies van de raffinaderijen zijn vorig jaar toegenomen. Hiervoor zijn twee verklaringen, aldus het havenbedrijf. Ten eerste hebben raffinaderijen in de jaren voor 2019 deels stil gelegen voor onderhoud. Daarnaast produceert de raffinagesector nu meer schonere brandstoffen, wat meer energie vergt.

Daling CO2-uitstoot

Sinds 2016 zijn de CO2-emissies met 17,3 procent verminderd. Vier jaar geleden lag de piek van de CO2-uitstoot, toen nieuwe kolencentrales in gebruik werden genomen terwijl de oude nog draaiden. 

Projecten

Het Havenbedrijf Rotterdam zegt stapsgewijs toe te werken naar een CO2-neutrale haven en industrie in 2050. Samen met de overheid en het bedrijfsleven werkt het aan verschillende projecten, waaronder Porthos, het opwekken van groene stroom, chemische recycling en de productie van groene en blauwe waterstof.