SDE++

Algemeen-directeur Hans Grünfeld van de VEMW zegt dat de invoering van een CO2-heffing voor de industrie negatief kan uitpakken voor de werkgelegenheid en welvaart. “Bezint eer gij begint”, waarschuwt de voorman.

De bonus-malus-regeling, zoals die door de Industrietafel is voorgesteld om de CO2-uitstoot door de industrie te beperken, is volgens Grünfeld een ‘beproefd en alles behalve vrijblijvend’ middel. Dat in het publieke debat nu wordt geopperd een generieke CO2-heffing aan de industrie op te leggen, is Grünfeld een doorn in het oog.

Doeltreffender

“Dat is niet zonder risico”, waarschuwt de algemeen-directeur van de VEMW. “Het kan ertoe leiden dat productie en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot zich verplaatst naar het buitenland. Daarmee is de klimaatproblematiek niet verdwenen, maar wel de werkgelegenheid en de welvaart. En daarom zeggen wij met de VNCI en de VNPI: bezint-eer-ge-begint. De industrie is niet het probleem maar een onderdeel van de oplossing. Geef ze daarom de kans, met een alternatief dat doeltreffender en doelmatiger functioneert.”

CO2-heffing

Volgens Grünfeld leidt een generieke heffing, die in het publieke debat wordt voorgesteld, ‘in het beste geval’ tot een doelmatiger productie van goederen. “Maar het grootste bezwaar is dat zo’n systeem de financiële middelen bij bedrijven wegneemt. Middelen die dan niet direct ingezet kunnen worden voor de noodzakelijke investering in innovatieve processen en producten.”

Zie ook: De energietransitie is een andersoortige uitdaging