Het idee was al eens geopperd maar als het aan gassenfabrikant Air Liquide ligt, maken zij van afval -het vermaledijde broeikasgas- weer een nuttig product. Want waar tot nog toe de plannen steeds draaiden om het opslaan van CO2 in lege gasvelden, werkt Air Liquide aan een plan om vloeibaar gemaakte CO2 aan te bieden voor het injecteren in offshore olievelden, waarmee de oliemaatschappijen extra olie uit ‘uitgeputte’ oliebronnen kunnen winnen.