Chemische industrie ziet productie stijgen

De eerste drie maanden van 2015 zijn positief verlopen voor de Nederlandse chemische industrie. De productie nam met circa vier procent toe in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Chemie

Daarnaast steeg de export met 1,3 procent, goed voor een waarde van 76 miljard euro. Deze ontwikkelingen zijn voor een groot deel te danken aan de lage olieprijs en de gunstige dollar-eurokoers. De VNCI spreekt van ‘een positieve stemming’ onder haar leden. Volgens de belangenorganisatie benutten veel bedrijven de gunstige marktomstandigheden om nieuwe producten te ontwikkelen, nieuwe markten aan te boren en in de productie-installaties te investeren. “De ondernemingen geven hiermee blijk van hun inspanningen om hun marktpositie structureel te verbeteren”, aldus de VNCI.