Chemische industrie wil uitstoot broeikasgassen aanpakken

Risicomanagement

De Nederlandse chemische industrie moet in 2050 80 tot 95 procent minder broeikasgassen uitstoten, in vergelijking met 1990.

De VNCI stelt hiertoe momenteel een ‘Routekaart 2050’ op, die verder gaat waar de eerder uitgebrachte ‘Routekaart Chemie 2012-2030’ ophoudt. Reinier Gerrits, hoofd energie en klimaat bij de VNCI stelt dat het document ‘veel minder op technologie’ is gericht en er een ‘vertaalslag naar de mogelijkheden’ wordt gemaakt voor de Nederlandse chemie.

Transitiepaden

De routekaart telt drie routes, ‘transitiepaden’ genoemd. De inzet van biomassa en circulair, energie-efficiency/elektrificatie en het gebruik van CO2-opslag. “Maar in de praktijk is er altijd sprake van een combinatie van oplossingsrichtingen. In de Routekaart 2050 geven we aan wat wij als logische combinaties zien”, aldus Gerrits.