Binnen Europa doet de Nederlandse chemiesector het uitstekend.

Het marktaandeel in de Europese chemie is de laatste jaren gestegen en het is zeker niet uitgesloten dat dit nog verder zal toenemen. De Europese chemie-industrie als geheel heeft het echter moeilijk doordat de Amerikaanse industrie goedkoop schaliegas gebruikt. Kleinere, niet geclusterde fabrieken met relatief hoge aan- en afvoerkosten van materialen zijn de komende jaren het meest kwetsbaar in deze ongelijke concurrentiestrijd. Toch zijn er ook lichtpunten.

In de juni-editie van Europoort Kringen kunt u hier vanaf pagina 18 meer over lezen. Geen abonnee? Abonneer u dan nu op Europoort Kringen!