Chemie geeft visitekaartje af:


In 2050 staat Nederland wereldwijd bekend als hét land van de groene chemie en staat ons land in de mondiale top 3 van producenten van slimme materialen. Om dat te bereiken, is het absoluut noodzakelijk hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek in Nederland te doen naar het openleggen van nieuwe gebieden van wetenschap en innovatie open.

Het zijn niet de geringste ambities die het Topteam Chemie heeft neergelegd in zijn advies aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het te voeren kabinetsbeleid ten aanzien van Topsectoren waarvan de chemie er een is. Net als de andere negen sectoren heeft ook de chemie de kans gekregen aan te geven wat er voor nodig is om over tien tot veertig jaar tot de wereldtop te behoren.