Bedrijfsresultaat, productiecapaciteit of imago zijn belangrijke zaken voor een bedrijf. In de bedrijfsvoering ligt de focus vaak op het financieel resultaat en veel minder op waardering van ondersteunende middelen of resources zoals gebouwen, infrastructuur en groen. Onterecht, aldus Geert Fuchs, Leading professional asset management bij DHV, want deze assets zijn niet alleen van levensbelang voor het in stand houden van de productiecapaciteit maar ook een onderschatte kostenpost. Sinds DSM in 2006 het beheer van het Chemelotterrein in Geleen in handen gaf van DHV, is jaarlijks twintig procent op de kosten bespaard. En de bedrijven kunnen zich helemaal richten op hun corebusiness.