Chemelot getroffen door storing en lekkage

Bij Chemelot zijn deze week 45 van de 60 fabrieken vanwege een storing stilgelegd. Er was een technisch mankement aan het watersysteem. Inmiddels is het merendeel van de fabrieken weer opgestart.

Door een storing in het watersysteem was er voor de fabrieken op het complex in Geleen te weinig water beschikbaar om stoom voor de productieprocessen te maken. Chemelot besloot daarom uit voorzorg driekwart van de fabrieken op het terrein te sluiten. Het ‘afschakelplan’ heet dit, waarbij alle fabrieken ‘gecontroleerd’ uit bedrijf worden genomen. Het afschakelen van de fabrieken duurt een paar uur.

Chemelot

Er zou geen gevaar voor de omgeving zijn, liet Chemelot weten. In de directe omgeving is dit afschakelen duidelijk zichtbaar, doordat het met affakkelen gepaard gaat. Ook zijn er gekleurde rookpluimen zichtbaar. Chemelot noemt dit ‘een standaard effect’ bij het stilleggen van de installaties.

Hinder

Een dag na het stilleggen van de fabrieken is weer begonnen met het opstarten ervan. De storing is verholpen. Chemelot laat weten dat het opstarten van de productieprocessen ‘voorspoedig’ verloopt. Wel kunnen omwonenden hinder ondervinden van geluid en licht. Het opstarten duurt een of twee dagen, aangezien het een gefaseerd proces is.

Waterschermen

Terwijl de fabrieken van Chemelot weer in bedrijf werden genomen, deed zich bij de ingang van het terrein een incident voor. Er stond een tankwagen met CO2, die lekte. De brandweer moest ter plaatse komen en zette waterschermen op om verspreiding van de damp te voorkomen. De Urmonderbaan moest hierdoor voor alle verkeer worden afgesloten. De brandweer besloot alle CO2 uit de tankwagen te laten stromen. Dit duurde een aantal uur. Meetploegen concludeerden dat er achter de waterschermen geen verhoogde concentraties CO2 waren. Daarop schaalde brandweer vier uur later weer af naar een normale situatie. De Urmonderbaan werd weer vrijgegeven voor alle verkeer.

Zie ook: ‘Wij laten het hier zien’