Certificering voor asset management

PWN is het eerste drinkwaterbedrijf in Nederland dat is gecertificeerd voor de norm NEN-ISO55001 voor asset management. Met de certificering onderstreept PWN zijn inspanningen en deskundigheid op het gebied van asset management. Het bedrijf heeft zich op dit onderdeel laten bijstaan door Mainnovation.

PWN

PWN ging in 2012 met dit adviesbureau aan de slag om het certificaat, uitgegeven door KIWA, in de wacht proberen te slepen. Dirk Konijnenberg is lead auditor bij KIWA. “PWN beschikt over een robuust assetmanagementsysteem dat voldoet aan de gestelde normeisen en voldoende kader biedt voor analyse en verbeteringen van haar assets en assetsprestatie.”

Op basis van de VDM-methode van Mainnovation is PWN er in geslaagd om het asset management te professionaliseren. Door dit extern te laten toetsen is dat aantoonbaar te maken voor klanten en stakeholders.

Volgens Joke Cuperus, directeur PWN, gaat asset management ‘over de totale fysieke drinkwaterinfrastructuur, van onze bronnen tot de watermeter bij de klant’. “Met professioneel asset management leveren we een sterke bijdrage aan het structureel beheren van onze bedrijfsmiddelen. Hierdoor wordt een optimale balans gecreëerd tussen de bedrijfsprestaties van assets en de kosten en risico’s daarvan. Wij vinden dat dat van ons als maatschappelijke organisatie mag worden verwacht. We zijn ontzettend trots op de certificering! We hebben hiermee onze dienstverlening naar een aantoonbaar hoger niveau getild.”