Air Products

Seifi Ghasemi, ceo van Air Products, neemt zitting in de Hydrogen Council. Deze in 2017 opgerichte raad wil de waterstof- en brandstofceltechnologie naar een hoger plan tillen.

De Hydrogen Council is vorig jaar tijdens het World Economic Forum opgericht. Ceo’s van grote bedrijven hebben hierin zitting. Hun streven is de waterstof- en brandstofceltechnologie verder te ontwikkelen en commercialiseren. Dit moet worden gestimuleerd door middel van ‘aanzienlijke investeringen, de introductie van nieuw beleid en speciale programma’s’. Air Products voegt zich als nieuwe deelnemer bij olie- en energiebedrijven, autofabrikanten en vliegtuigbouwers.

Ceo van Air Products

“We brengen niet alleen onze ervaring in als een van de grootste leveranciers van waterstof voor raffinaderijen, waarmee ze schonere brandstoffen produceren, maar ook als pionier in technologie voor waterstoftankstations, die toegepast wordt in meer dan 250 tankstations in zo’n twintig landen”, aldus ceo Seifi Ghasemi van Air Products. “We hebben ons eerste tankstation vijfentwintig jaar geleden ontwikkeld. Inmiddels hebben we een portfolio van meer dan vijftig patenten op het gebied van technologie voor opslag, transport en het tanken van waterstof opgebouwd.”

Stoom/methaanreformers

Voor het leveren van waterstof aan tankstations maakt Air Products gebruik van composieten tankwagens voor het transport van waterstof onder hoge druk. Ook gebruikt het bedrijf een cyrogene tweefase compressietechniek voor waterstof en kleine stoom/methaanreformers voor de productie van waterstof op locatie. In samenspraak met de auto-industrie heeft de gassenproducent protocollen voor het tanken van waterstof ontwikkeld. In de voorbije decennia zijn deze van dienst gebleken bij ongeveer acht miljoen tankbeurten.

Zie ook: Havenbedrijf Rotterdam in Waterstof Coalitie