woensdag 8 december 2021

Nieuws

Havenopleidingen

Samenwerkingsverband biedt internationale havenopleidingen

Een samenwerkingsverband van opleidingsinstituten en het Havenbedrijf Rotterdam gaan havenopleidingen en -trainingen voor de internationale markt aanbieden. Hierin is onder meer aandacht voor de energietransitie, digitalisering en de veranderende geopolitieke verhoudingen. (with English translation)
Kolencentrale

Kolencentrale Onyx gaat sluiten

Riverstone gaat in op het aanbod van de Nederlandse overheid om de kolencentrale Onyx in Rotterdam te sluiten. Het krijgt hiervoor maximaal 212,5 miljoen euro subsidie. (with English translation)
Demo-locatie

Demo-locatie fieldlab bij Plant One

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE) gaat een demo-locatie bouwen bij Plant One Rotterdam. Het streven is de faciliteit in 2022 operationeel te hebben. (with English translation)
Elektrificatie

Havenbedrijf Moerdijk kiest voor elektrificatie

Het Havenbedrijf Moerdijk zet vol in op elektrificatie. Waterstof als energiebron is vooralsnog te duur en is niet op de vereiste schaal beschikbaar. (with English translation)
Bioraffinaderij

UPM: nog geen keuze voor locatie bioraffinaderij

UPM Biorefining zegt er nog niet uit te zijn waar het een bioraffinaderij wil bouwen. Rotterdam geldt als een belangrijke kanshebber. (with English translation)
Afvalwater

Gezamenlijk toezicht op lozingen afvalwater

DCMR Milieudienst Rijnmond en het Waterschap Hollandse Delta gaan gezamenlijk toezicht houden op het lozen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied. Beide organisaties verwachten risico’s eerder te kunnen signaleren. (with English translation)
Electrolyserproject

Neste zet volgende stap in electrolyserproject

Het electrolyserproject MultiPLHY van Neste en haar partners gaat de uitvoeringsfase in. Het doel is om in de raffinaderij van Neste in Rotterdam groene waterstof te produceren. (with English translation)
Industriële flexibiliteit

Actieplan industriële flexibiliteit

TenneT en VEMW presenteren een actieplan voor het 'grootschalig ontsluiten' van industriële flexibiliteit. Een flexibel elektriciteitsgebruik door de industrie helpt om te gaan met pieken en dalen in het aanbod aan duurzaam opgewekte elektriciteit (with English translation)
Maquette

DeltaPORT Donatiefonds steunt historische maquette

Dankzij steun van het DeltaPORT Donatiefonds komt er een maquette van de historische vesting Brielle. Zij wordt bij het Historisch Museum Den Briel geplaatst. (with English translation)
Zeeuwse gemeenten en provincie

Zeeuwse gemeenten en provincie verwerven Evides

De Zeeuwse gemeenten en provincie Zeeland hebben de aandelen van Evides overgenomen van energiebedrijf PZEM. De aandelen worden ondergebracht in het nieuw opgerichte drinkwaterbedrijf GBE Aqua. (with English translation)
- Advertentie -