De gevaren van werken met gevaarlijke stoffen

Elk jaar overlijden drieduizend mensen doordat zij met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt. Een deze week gestarte campagne moet dit aantal verlagen.

“Gevaarlijke stoffen zijn sluipmoordenaars”, verklaart staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het aantal slachtoffers als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen afneemt.” In de Maassilo in Rotterdam vond maandag 14 mei de kick-off van de campagne plaats.

Beroepsziekten

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden komt naar voren dat bij twee op de duizend werknemers (0,2 procent) een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen wordt vastgesteld. Het gaat daarbij vooral om vier soorten ziekten: astma en COPD, kanker, infectieziekten en contacteczeem. In de top drie van sectoren waar het risico op een beroepsziekte door dergelijke stoffen het grootst is, neemt de industrie de tweede plaats in. De landbouw staat op één en de gezondheids- en welzijnssector op drie.

Lasrook

Van Ark spreekt van een sluipmoordenaar omdat het lang kan duren voordat een ziektebeeld als gevolg van het werken met zulke stoffen zich openbaart. Soms gaan er jaren voorbij. Van de mensen die door het werken met gevaarlijke stoffen overlijden, is tachtig procent gepensioneerd en werkt twintig procent nog. Voorbeelden van deze stoffen zijn lasrook in metaalbedrijven, kwartsstof en isocyanaten op bouwplaatsen en dieselrook in garages. Maar ook meelstof in bakkerijen kan gevaarlijk zijn.

Gevaarlijke stoffen

De Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen vraagt aandacht voor het probleem. Ook worden concrete oplossingen aangedragen, met behulp van een online campagne, werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten. Van Ark: “Dit is een maatschappelijk probleem met veel persoonlijk leed. De gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen zijn ernstig. Alleen mérk je die gevolgen pas op de langere termijn; in veel gevallen pas als je met pensioen bent. Gelukkig kun je er iets tegen doen. Daar gaat deze campagne over.”

Zie ook: On the floor magazine Industriële Veiligheid