Laagzwavelige brandstof

Het bunkeren van laagzwavelige brandstof neemt stormachtig toe in de haven van Rotterdam. Dit meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Het Havenbedrijf Rotterdam introduceerde in februari dit jaar de TimetoBunker app voor het aanmelden van bunkeringen. Het gebruik van dit tool stroomlijnt niet alleen het bunkeren zelf, maar levert ook informatie op. Zo komt eruit naar voren dat de nieuwe laagzwavelige bunkerolie Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) in korte tijd steeds meer wordt gebunkerd.

Laagzwavelige brandstof

Deze ontwikkeling valt te verklaren doordat de brandstof van zeeschepen vanaf 1 januari a.s. nog maar een half procent zwavel mag bevatten. Nu is nog 3,5 procent zwavel toegestaan. Zeeschepen mogen alleen hoogzwavelige brandstof gebruiken wanneer deze over scrubbers beschikken.

95.000 ton

De TimetoBunker app registreert ongeveer eenderde van alle bunkeringen in de haven van Rotterdam. Hierin valt te zien dat het bunkeren van VLSFO toenam van 1.700 ton in september, naar 32.000 ton in oktober en 95.000 ton in november. Het percentage van VLSFO in de totale verkoop van stookolie steeg daarmee van 1,8 procent in september naar 51,6 procent in november.

Representatief

Ronald Backers van het Havenbedrijf Rotterdam vermoedt dat deze trend representatief is voor alle bunkeringen in de haven, dus ook bij reguliere bunkerverkopen waarbij de app niet wordt gebruikt. “De TimetoBunker app wordt sinds februari gebruikt en is een groot succes. Ik zie geen reden om aan te nemen dat de bedrijven die nog reguliere bunkermeldingen doen, heel andere klanten hebben met een heel ander aankoopgedrag van stookolie.” (Foto: Freek van Arkel)

Zie ook: Brandstofprijs grootste vraagteken