Buitenlandse markten winnen aan belang

De chemische sector in Nederland heeft te kampen met lastige marktomstandigheden.

Chemie

Zo daalde de productie in de eerste negen maanden van 2015. Daar staat tegenover dat de investeringsbereid toeneemt, de export groeit en enig herstel lonkt.

Een artikel over dit onderwerp vindt u in Europoort Kringen januari. Geen abonnee? Neem dan nu een abonnement.