BRZO-bedrijven onderschatten risico’s ‘ageing’

De veroudering van industriële installaties in de BRZO-sector is een punt van zorg. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu vindt het tijd voor ‘een duidelijke koers en routekaart’.

Dijksma heeft de Tweede Kamer bericht over de resultaten van het rapport ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016’. In de begeleidende brief meldt Dijksma dat ageing – of de veroudering van installaties – als specifiek onderdeel is opgenomen in het op te stellen preventiebeleid. Vanaf dit jaar zal er op worden geinspecteerd. Dijksma erkent dat de aanpak van ageing nog in de beginfase verkeert, maar roept op tot een duidelijke koers en routekaart. Dit aangezien volgens haar ‘sommige bedrijven’ de risico’s rond ageing nog onderschatten en de nadruk hierbij te zeer op technische aspecten wordt gelegd.