BRZO 2015

Sinds juli dit jaar is het nieuwe BRZO van kracht.

01Danny Cornelissen

Het BRZO 2015 (Besluit Risico Zware Ongevallen) is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn en knoopt brandveiligheid, arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en externe veiligheid aan elkaar voor bedrijven die werken met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Een uitgebreid artikel over hoe hoogwaardige veiligheidssystemen zich verhouden tot de internationale concurrentiepositie vindt u in Europoort Kringen augustus. Geen abonnee? Neem dan nu een abonnement.