Grote Noord-Europese havens als die van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg dreigen te verstoppen. Voor goed lopende transportstromen is het van belang dat Zuid-Europese havens concurrerender worden en beter gaan werken.

Dit vindt Europees commissaris Kallas van transport, die vorige week voorstelde om de 319 belangrijkste havens aan de Europese kust te verbeteren. Volgens hem moeten de havens efficiënter en klantgerichter werken en dienen de transportverbindingen met het achterland te worden verbeterd. Zuid-Europese havens hebben nu te kampen met overcapaciteit en er wordt onvoldoende doelmatig gewerkt.