Brexit zal weinig winnaars kennen

Brexit-oefendag

Het Rotterdamse havenbedrijfsleven zal voornamelijk hinder ondervinden van de Brexit. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dalende volumes en vreest capaciteitsproblemen bij de douane.

Op 29 maart 2019 is het zover. Dan zal Groot-Brittannië de EU verlaten. Op welke manier dit precies zal plaatsvinden is nu nog niet duidelijk, maar wel zullen de bedrijven hun voorbereidingen moeten treffen. Ook de Nederlandse overheid en de EU zullen klaar moeten staan, vindt het Havenbedrijf Rotterdam.

Herkomstland

Groot-Brittannië is niet het minste herkomstland voor de Rotterdamse haven. Met een kleine veertig miljoen ton overslag staat het in de topvier van meest belangrijke landen, na Duitsland, België en Frankrijk. De Britse overslag neemt ongeveer 8,5 procent van het totaal in. Uit Groot-Brittannië komen vooral RoRo-lading, containers en natte bulk. In omgekeerde richting wordt er voornamelijk Noordzee-olie en RoRo-lading naar Groot-Brittannië geëxporteerd.

Brexit

Wanneer de Brexit in werking treedt vormt een tekort bij de douane de grootste bedreiging, verwacht het Havenbedrijf Rotterdam. Volgens schattingen zijn er ongeveer honderd extra goed opgeleide douaniers in het Rijnmondgebied nodig om de Brexit op te kunnen vangen. Voor de NVWA voorziet het havenbedrijf ‘een aanvullende uitdaging’. Ook vraagt het zich af of Groot-Brittannië in staat zal zijn zoveel extra declaraties bij de douane te verwerken.

Hogere kosten en congestie

Het gevolg hiervan zijn meer wachttijden voor verladers en vervoerders in het havengebied, met daaraan gekoppeld hogere kosten en extra congestie. Het is aan de Nederlandse overheid en het havenbedrijfsleven om de douane en infrastructuur op de naderende Brexit voor te bereiden. Niet alleen de fysieke infrastructuur vraagt aandacht, ook de digitale systemen van de Britten en Europeanen moeten op elkaar aansluiten. Hierin ziet het havenbedrijf een rol voor de EU weggelegd. Ook zou de EU moeten zorgdagen voor een level playing field. “Dit betekent dat als er afspraken worden gemaakt zij moeten gaan gelden tussen alle havenplaatsen op het continent en het Verenigd Koninkrijk, met dezelfde procedures”, stelt het Havenbedrijf Rotterdam.

Dalende volumes

De slotsom is dat alle bedrijven, of ze nu produceren of handel drijven, last van de Brexit zullen krijgen van dalende volumes door tarieven, lagere economische groei en fluctuerende wisselkoersen. “Kortom, er zullen niet veel winnaars zijn”, aldus het havenbedrijf.

Zie ook: Gevolg Brexit voor chemische industrie