Een tekort aan breedband kan behoorlijke economische schade veroorzaken. Tot vorig jaar had ik geen benul dat dit in plattelandsgebieden een serieus vraagstuk is. Ik woon aan de rand van een klein dorp in Noord-Groningen met ‘s avonds uitzicht op de vuurtoren van Borkum. Plattelander kan haast niet.

01Harrie Hoek

Toch levert Ziggo met hun coaxkabel honderdvijftig megabyte downloadsnelheid tot aan de voordeur. Als mijn zoon het controleert, komen ze consequent dertig tot vijftig megabyte lager uit, maar toch. Wij hebben niks te klagen. In ons gezin staan playstations, laptops, smartphones en pc’s vrijwel continu ingeschakeld zonder het geschreeuw van opgewonden pubers dat hij of zij wil Skypen en de anderen er af wil jagen. Je koopt niet alleen breedband maar ook rust bedenk ik me nu!

KPN kan via het traditionele koperkabeltje bij ons zestig megabyte download brengen. Dus ik was heel verbaasd toen ik vorig jaar in contact kwam met ondernemers in het buitengebied, die het moeten doen met twee tot drie megabyte. Het belang van een goede breedbandaansluiting wordt nog te vaak onderschat. Het is voor veel ondernemingen een kernvoorwaarde om zich ergens te vestigen. Het ontbreken van breedband kan in het ergste geval leiden tot het vertrek van bedrijven. In de Staten van Groningen zijn hier onlangs vragen over gesteld en het blijkt uit de beantwoording dat de provincie zich dat wel realiseert, maar geen harde gegevens voorhanden heeft.

Omdat er regelmatig klachten van mkb-ondernemers en landbouwers bij de gemeenten binnenkomen, is begin dit jaar besloten hiernaar nader onderzoek te doen. Met Groningen Seaports inventariseren we de kwaliteit van de breedbandvoorzieningen op de bedrijventerreinen. Het beeld is dat we het redelijk goed doen, zeker op de zeehaventerreinen van Seaports en op Fivelpoort in Appingedam. Bij de gemeentelijke bedrijventerreinen zitten nog wel knelpunten, onder meer op Edama in Uithuizen.

Door onze regio loopt een aantal belangrijke internationale dataverbindingen. In de Eemshaven komt een trans-Atlantische kabel binnen, waardoor vestiging van datacenters in onze regio zeer aantrekkelijk is. Vanuit de Eemshaven naar Groningen loopt een zeer belangrijke hoofdader die aangesloten is op de Groninger Internet Exchange. Op dit punt zijn we in onze regio helemaal up-to-date! Maar… de boer die deze kabel onder zijn bieten langs ziet gaan, wordt er helaas geen megabyte beter van. Aankoppelen van kleingebruikers hieraan is onmogelijk.

In het buitengebied is de situatie dus veel lastiger. Er loopt een aantal ringen van glasvezel door ons gebied, die aanhaken op de centrales in de grotere dorpen. KPN heeft tot aan de eigen centrales alles nu met glasvezel gerealiseerd. Vanaf de centrale naar de klant lopen nog steeds de oude koperverbindingen. Als men verder dan vijftienhonderd meter van een KPN-centrale zit, is deze verbinding zeer zwak (twee tot vier megabyte). Ziggo werkt met Coax-kabel tot maximaal honderdvijftig megabyte downloadsnelheid en vijftien megabyte upload. Coax is in de dorpen over het algemeen wel beschikbaar, maar in het buitengebied niet. Daar zijn ondernemers en inwoners nog aangewezen op de oude telefoonlijnen van KPN.

Door de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is in oktober 2012 een onderzoek gepubliceerd: ‘Breedband op het platteland’. Een belangrijke conclusie is dat van de beschikbare technieken glasvezel het meest toekomstbestendig is: het kan de toename van de vraag het beste opvangen. De providers zijn het hier niet mee eens. KPN met name refereert aan de nieuwe snelle draadloze 4G-verbindingen, die volgend voorjaar ook over ons gebied uitgerold worden. Om bij ons het hele gebied af te dekken, moeten er wel zendmasten bijgeplaatst gaan worden. Dat ligt nog niet zo eenvoudig qua bestemmingsplan en bezwaarprocedures, weten we inmiddels.

Hoe het ook zij: draadloos of via de glasvezel, de groeiende vraag zit er aan te komen. De komende maanden wordt verder onderzoek gedaan naar de knelpunten en de behoefte aan breedband. In onze regio gaan we bijeenkomsten organiseren om boeren, burgers en ondernemende buitenlui te informeren over de mogelijkheden van breedband in het landelijk gebied. Op basis hiervan gaan wij een uitvoeringsplan opstellen en willen we daadwerkelijk aan de slag. Dat zal geld gaan kosten, zeker als glasvezel de norm gaat worden en 4G onvoldoende soelaas biedt. Als de NAM en minister Kamp toch moeten gaan compenseren ligt hier straks een prachtig project panklaar!

Door Harrie Hoek, hoofd Bureau EZ Eemsdelta