Breakbulkcarrousel

In de Waalhaven komt ruimte vrij, waar vier breakbulkbedrijven zich verder kunnen ontwikkelen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een ‘doorschuifplan’ voor deze ‘breakbulkcarrousel’ bedacht, waar recent de handtekeningen onder zijn gezet.

In de Waalhaven zullen de komende 3,5 jaar twaalf hectare terrein en 1.155 meter kade van gebruiker wisselen. Ook zal het Havenbedrijf Rotterdam de terrein en haveninfrastructuur renoveren, om zo de breakbulksector een extra duwtje in de rug te geven.  De eerste aanzet hiertoe gaf de verhuizing van empty depot MRS van de Waalhaven naar het shortseacluster in de Eemhaven. Hieraan werd ‘een zevental doorschuifoperaties’ toegevoegd, waardoor vier breakbulkbedrijven de ruimte krijgen te moderniseren en zich verder te ontwikkelen.

Uitgifteovereenkomsten

Deze vier bedrijven zijn Metaal Transport (non ferro-metalen en staal), Broekman Project Services (heavy lift, projectlading en offshore), J.C. Meijers (multi-purpose terminal) en RHB/Rotterdams Havenbedrijf (specialist heavy-lift en projectlading). Het havenbedrijf heeft met deze partijen uitgifteovereenkomsten en intentieverklaringen ondertekend.

Efficiënter opereren

Metaal Transport heeft nu een vestiging aan de Heijplaatweg en aan de Waalhaven Noordzijde. Directeur Willem-Jan de Geus: “Daarnaast huren we al jaren diverse loodsen in het gehele havengebied om aan de vraag te kunnen voldoen. Met het nieuwe stuk terrein van 90.000 vierkante meter aan de Droogdokweg, kunnen we concentreren en veel efficiënter opereren.”

Breakbulkcarrousel

Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk en Logistiek van het Havenbedrijf Rotterdam, spreekt van een zorgvuldig en langdurig voorbereide operatie. “Dit laat zien dat we de breakbulksector in Rotterdam ruim baan geven. Het gaat dan met name om heavy-lift, projectlading, staal en non ferro-metalen. Rotterdam is daar al goed gepositioneerd vanwege de unieke ligging, de verbinding met de containerlogistiek en het toenemend aantal lijndiensten voor stukgoed en zware lading. De investering die deze bedrijven en het havenbedrijf nu gaan doen, zal nog eens een extra stimulans vormen om Rotterdam tot dé breakbulk-hub van Europa te maken.” (Foto: Marc Nolte)

Zie ook: Opslagcentrum voor polymeren in Rotterdam