Verbeterde toegang tot overheidsopdrachten, vereenvoudigde procedures en lagere administratieve kosten. NLingenieurs, de brancheorganisatie van advies-, management- en ingenieursbureaus, is positief over het ontwerp van de nieuwe Aanbestedingswet die vorige maand door de Tweede Kamer werd aangenomen.

“Het voorkomen van onredelijke en onnodige uitsluiting van midden- en kleinbedrijven bij overheidsaanbiedingen wordt hierin beter geregeld”, aldus directeur Paul Oortwijn. “Maar de grootste winst van de nieuwe wet is dat deze inkopers en aanbesteders meer zicht biedt op de markt en daarmee een basis legt voor meer professionaliteit in de selectie van de meest geschikte leverancier van producten of aanbieder van werk en diensten.” Flankerend beleid speelt hierbij een belangrijke rol aangezien de aanbesteder uiteindelijk de keuze moet maken en deze ook moet kunnen verantwoorden. Het van amendementen en moties voorziene wetsvoorstel ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.