Vraag naar olie

In de deze week gepubliceerde Energy Outlook schetst BP drie scenario’s. In alle drie valt de vraag naar olie lager uit.

In deze Energy Outlook kijkt BP tien jaar verder vooruit dan in de laatste editie van de vooruitblik. Het toont drie scenario’s, die een beeld helpen te geven van de mogelijke ontwikkelingen in de energiesector in de komende dertig jaar. Het scenario ‘Rapid’ gaat uit van een flinke stijging van koolstofprijzen, wat tot gevolg heeft dat koolstofemissies door energiegebruik met zeventig procent zijn gedaald in 2050, vergeleken met 2018.

Deeleconomie

Bij het tweede scenario ‘Net Zero’ is het beeld hetzelfde als in het eerste scenario, maar consumenten schakelen daarnaast massaal over op de circulaire en deeleconomie. Ook wordt er gebruikgemaakt van energiebronnen met weinig koolstofemissies. In dit scenario daalt de koolstofuitstoot met 95 procent. In het derde ‘Business as usual’-scenario vinden er geen grote veranderingen plaats. De emissies zijn in 2050 tien procent lager dan in 2018.

Vraag naar olie

De vraag naar olie daalt in alle scenario’s: met 10 procent in Business as usual, met 55 procent in Rapid en met 80 procent in Net Zero. In de laatste twee scenario’s herstelt de vraag naar olie zich niet meer van de afname veroorzaakt door de Covid-19-uitbraak. Bij Business as usual zal de vraag naar olie zich in de eerste jaren na 2020 stabiliseren. BP verklaart de dalende vraag door een stijgende energie-efficiency en elektrificatie van het goederenvervoer over de weg.

Niet juist

“De Energy Outlook voorspelt niet hoe het energiesysteem de komende jaren zal veranderen. We kunnen de toekomst niet voorspellen. Alle scenario’s in deze Outlook zullen niet juist blijken te zijn. De scenario’s helpen ons echter de mate van onzekerheid in de transitie van het energiesysteem beter te begrijpen”, zegt Spencer Dale, chief economist bij BP. 

Zie ook: Havenoverslag omlaag in 2020, en misschien ook in 2021