Bouw nieuwe tankterminal op de Maasvlakte

HES International gaat op de Hartelstrook op Maasvlakte 1 een tankterminal bouwen. Met BP is een meerjarig contract gesloten.

In de nieuwe ‘HES Hartel Tank Terminal’ zullen biobrandstoffen en ‘clean petroleum products’, zoals diesel, gasolie en benzine, worden op- en overgeslagen. Op het terrein van 27 hectare komen 52 tanks met een capaciteit van circa 1,3 miljoen m3. Het Havenbedrijf Rotterdam bouwt een kade van 1.100 meter voor drie grote of vijf kleinere zeeschepen. In de Hudsonhaven komen negen aanlegplaatsen voor de binnenvaart. HES heeft met BP een meerjarig contract gesloten. De oliemaatschappij heeft plannen voor pijpleidingverbindingen tussen haar raffinaderij in Rotterdam en de terminal. Naar verwachting start de bouw van de terminal in 2018 en zal deze in 2019 in bedrijf worden genomen.