De bouw van de twee kolencentrales op de Maassvlakte II mag gewoon doorgaan, zo besloot de Raad van State onlangs.

Aan de eis tot stopzetting door de milieu-organisaties is dus geen gehoor gegeven. Wel moet de provincie Zuid Holland opnieuw notiveren waarom het verantwoord is om vergunning voor deze centrales te verlenen.