Na een voorbereiding van acht jaar, een gestrand project, 567 kilogram vergunningsdossiers en 6.885 pagina’s contracten kon C-Power eindelijk beginnen met de bouw van het eerste Belgische windmolenpark op zee. In mei 2007 gaf CEO, Filip Martens van C-Power het officiële startsein voor de bouw van het grootste Europese windmolenpark in de Belgische territoriale wateren. De pilootfase bestond uit de bouw van zes windmolens van vijf MW, dat sinds 2009 operationeel is. In november 2010 werd vervolgens de financiering voor fase twee en drie afgerond.

Het totale project, dat in 2013 volledig operationeel zal zijn, omvat 54 windmolens met een totaal geïnstalleerd vermogen van 325 MW en zal ongeveer een miljard kWh/jaar leveren, genoeg om zeshonderdduizend inwoners van hernieuwbare energie te voorzien. Dit leidt tot een verminderde CO2– uitstoot van vierhonderdvijftigduizend ton per jaar.

De totale investering en financiering voor de bouw en exploitatie van het park bedraagt 1289 miljoen euro, inclusief de herfinanciering van de al operationele eerste fase.

In het kader van de Kyoto-akkoorden moet België tussen 2008 en 2012 zijn CO2-uitstoot met zevenenhalf procent verminderen tegenover 1990. Dit zal voornamelijk moeten gebeuren door de productie van groene of hernieuwbare energie. Tegen 2020 moet dertien procent van het totale energieverbruik uit die hernieuwbare energie gehaald worden. België was trouwens een van de voortrekkers in Europa met windenergie, want al in 1987 bouwde men op de oostelijke strekdam in Zeebrugge een windmolenpark. De laatste jaren hebben de omringende landen ook diverse projecten uitgevoerd en moet België een inhaalslag maken.

Al in 1998 werd gestart met de voorbereidingen van het project. Vervolgens is het idee van de aanleg van een windmolenpark in zee in 1999 voor het eerst aan de Belgische overheid voorgelegd. Er bleek toen nog geen afdoend wettelijk kader dus men ging aan de slag om dat op te stellen. Er waren twee wetwijzigingen en ondertussen vijftien Koninklijke besluiten (en wijzigingen) nodig om de aanleg van windparken op zee mogelijk te maken. De voorbereiding van het project heeft langer geduurd omdat er veel gepionierd moest worden. C-Power werd geconfronteerd met enorme technologische uitdagingen en praktische problemen. Scheepswrakken zorgden er bijvoorbeeld voor dat het traject van de stroomkabel verlegd moest worden, dit alleen kostte al twee vergunningsaanvragen.

Verder lezen? Klik hier voor een proefnummer