Emden

Boskalis maakt bekend drie contracten in Duitsland te hebben verworven. Een ervan betreffen baggerwerkzaamheden in de haven van Emden.

De drie contracten hebben samen een waarde van 45 miljoen euro. Ze gaan de komende maanden van start, kondigt Boskalis aan. Niedersachsen Ports zet het Nederlandse bedrijf in voor het onderhoud van de haven van Emden.

Emden

Dit is een van de grootste Duitse Noordzeehavens. Boskalis gaat vanaf volgende maand de haven op de vereiste diepte houden. Hiervoor zal het met een sleephopperzuiger jaarlijks 2,7 miljoen kubieke meter zand en slib baggeren. Dit contract heeft een looptijd van twee jaar.

Onderhoud vaargeul

Daarnaast gaat Boskalis een 90 kilometer lange vaargeul van de Weser tussen Bremerhaven en Nordenham onderhouden, ook voor de duur van twee jaar. In totaal zal het zo’n 14 miljoen kubieke meter zand en slib baggeren, dat op een aantal locaties langs de rivier wordt gestort. Boskalis zet hiervoor een middelgrote sleephopperzuiger in. De werkzaamheden beginnen eind volgend jaar en duren tot eind 2022.

Kustverdediging

Als derde zet het Duitse Waterwegen- en Scheepvaartbureau WSA Jade-Nordsee Boskalis in voor het versterken van strekdammen en overbescherming bij het Duitse Waddeneiland Wangerooge. Dit dient om de kustverdediging te beschermen. Boskalis voert de klus samen uit met een lokaal Duits bedrijf en zet hiervoor een ‘backhoe dredger’ en een aantal splijtbakken in. Dit project begint in november dit jaar en zal naar verwachting eind volgend jaar klaar zijn. (Foto: Boskalis)

Zie ook: Boskalis installeert voor het eerst drijvende windturbines