Bonte presenteert gemeentelijke waterstofvisie

Energie-infrastructuur

Deze week is de gemeentelijke waterstofvisie van Rotterdam verschenen. Waterstof wordt een belangrijke rol in de energietransitie toegedicht, onder andere als grond- en brandstof voor de industrie.

In de ‘Gemeentelijke visie op waterstof’ wordt beschreven waar waterstof wel en waarvoor het niet zal worden ingezet. Voor het verwarmen van woningen en lichte mobiliteit ziet de gemeente meer in restwarmte en elektriciteit. Maar als grond- en brandstof voor de industrie, als brandstof voor scheep- en luchtvaart, zwaar transport, langeafstandsverkeer, netstabiliteit en opslag van energie, daar is voor waterstof wel een rol weggelegd.

Gemeentelijke waterstofvisie

De gemeente gaat in al die waterstoftoepassingen telkens een andere rol spelen, kondigt zij aan. Die varieert van faciliteren, subsidiëren tot ook het realiseren van projecten. De gemeente is aan de slag gegaan met projecten voor de productie van waterstof, waterstof als grondstof, infrastructuur van waterstof en waterstof voor zwaar transport.

Electrolysers

Wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid zegt waterstof als ‘hét ontbrekende stukje’ te zien in de energietransitie. “Het aanjagen van de waterstofeconomie pakken we in Rotterdam groots aan. Met de bouw van electrolysers, een buizennetwerk in de haven en de koppeling aan de grote nieuwe windparken op de Noordzee. Zo verbreden we het economisch ontwikkelingsperspectief en vergroten we de werkgelegenheid.”

Zie ook: Nog meerdere uitdagingen voor H-Vision