Boeganker

Theo van Ravesteyn heeft van het Havenbedrijf Rotterdam het boeganker ontvangen. Hij krijgt deze voor ‘de vitale bijdrage’ die hij aan de Rotterdamse haven heeft geleverd.

Theo van Ravesteyn werkte 34 jaar voor MSC. Nadat hij managing director van MSC Nederland werd, vertienvoudigden de calls van MSC-containerschepen. Naast zijn werk voor MSC Nederland was Van Ravesteyn jarenlang bestuurslid van de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC).

Boeganker

Verder zette Van Ravesteyn zich in voor de ontwikkeling van de ‘Container Exchange Route’, die het mogelijk moet maken om containers tussen de terminals efficiënter te vervoeren. Ook nam hij deel aan het sectoroverleg container binnenvaart vanwege de congestie van twee jaar geleden. Onlangs nog werd de ‘West Brabant Corridor’ opgericht om op de route tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven lading
te bundelen. Deze corridor is het eerste concrete initiatief van dit sectoroverleg.

Van Ravesteyn verlaat MSC Nederland vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij kreeg het boeganker door Emile Hoogsteden van het Havenbedrijf Rotterdam (l.) opgespeld (zie foto).

Zie ook: Brabantse ladingbundeling krijgt vervolg in nieuwe corridor