Blockchain-innovaties zien het levenslicht

Vier consortia hebben met steun van BlockLab een werkend prototype ontwikkeld waarin gebruik wordt gemaakt van blockchaintechnologie. BlockLab is het Rotterdamse fieldlab voor blockchain.

De prototypes moeten een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie, aldus BlockLab. Het fieldlab vervulde hierbij de rol van regisseur. De innovaties kwamen tot stand dankzij financiering door de gemeente Rotterdam en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Een van de toepassingen is voor het administreren van de Warmterotonde. Energiebedrijf Eneco en de warmteleveranciers werken samen in een systeem, waarin de nadruk ligt op het veilig beheren en delen van tradinggegevens.

Blockchain

Ook administratief van aard, en gericht op energie, is het initiatief van de Duitse blockchainbedrijven BigchainDB en Spherity. Zij hebben een platform gebouwd waar prijsinformatie in de windenergiemarkt bij elkaar komt. Het biedt mogelijkheden dit met applicaties verder uit te bouwen.

Een derde prototype richt zich op de ‘peer to peer’-energiemarkt, waarin consumenten, bedrijven, netbeheerders en energieleveranciers kunnen samenwerken. Engie, The Green Village en Toblockchain werken hierin samen. Met de vierde vinding, van Intrinsic ID, kunnen microchips hun unieke identiteit aantonen. Dit is vooral geschikt voor slimme elektriciteitsmeters.

Twee van de vier projecten krijgen financiële steun voor het valideren van de prototypes in de praktijk. Deze worden later deze maand bekendgemaakt.

Zie ook: Exploitatiefocus remt haveninnovatie