Blijvende vraag naar chemici

Vergeleken met tien jaar geleden kiezen bijna twee keer zoveel studenten voor een opleiding voor een functie in de chemische sector. Ondanks die groeiende belangstelling lijkt de aanwas onvoldoende om in de toekomst aan de vraag naar geschoold personeel te kunnen voldoen.

Het zijn vooral jongeren op mbo4-, hbo- en universitair niveau die kiezen voor een chemieopleiding, laat onderzoek zien van bureau Dialogic. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van  de Topsector Chemie. “De chemische industrie is blij met deze duidelijke toename, maar we kunnen niet stil gaan staan”, meent Onno de Vreede, hoofd Vernieuwing en Human Capital bij VNCI. “Het blijft ook in de komende jaren van belang om scholieren te stimuleren te kiezen voor een chemie opleiding. Nog steeds is er een tekort aan mbo’ers in procestechniek en onderhoud. Ook de doorontwikkeling van chemici tijdens hun loopbaan vraagt aandacht. Ondanks een forse toename van het aantal goed opgeleide chemici blijven er veel vacatures voor vooral universitair geschoolde chemici. Voor de sector blijft het dus noodzakelijk om meer chemici op te leiden.”

Het onderzoek laat zien dat afgestudeerde chemici in veel verschillende sectoren terecht komen en daarmee breed inzetbaar zijn. Zo’n 30 tot 40 procent van de afgestudeerde chemici komt terecht in andere gerelateerde sectoren zoals energie, hightech-systemen & materialen, agri & food en gezondheidszorg. Daarnaast gaat nog eens zo’n zelfde percentage werken in sectoren volledig buiten de chemie.

Niet alleen het aantal studenten, maar ook de doorontwikkeling van het curriculum van chemici is volgens de beroepsvereniging van belang. De industriële en maatschappelijke uitdagingen van de toekomst stellen nieuwe eisen aan de chemicus. De Vreede: “Denk aan de wereldwijde uitdagingen waar we mee te maken hebben. Zoals de beschikbaarheid van schoon drinkwater en voldoende voedsel voor de, naar verwachting, tien miljard mensen die er in 2050 zijn. De studenten van nu gaan werken aan oplossingen voor deze wereldwijde uitdagingen. Gezien de belangrijke rol van de chemie voor deze innovaties, is een forse investering in de chemici van de toekomst op zijn plaats.”

Om invulling te geven aan het curriculum van de toekomst heeft de Topsector Chemie een human capital agenda (HCA) opgesteld, met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en de aantrekkingskracht van de sector te vergroten. In de nieuwe HCA van de Topsector Chemie ‘Chemicus 4.0: veelzijdig excellent’ wordt met name hier verder aandacht aan besteed.