Recent onderzoek naar de omvang van fossiele en biobased markten door Wageningen UR heeft verschillende nieuwe inzichten opgeleverd. Er is bewijs voor de marktkansen van bioraffinage, stellen de onderzoekers.

Bij het onderzoek is gekeken naar de ‘biobased waardepiramide’. Producten uit deze piramide, zoals chemicaliën en transportbrandstoffen, werden vergeleken met hun fossiele tegenhangers. Wanneer er meerdere eindproducten uit biomassa kunnen worden gehaald, blijkt de kans op succes het grootst te zijn. Onderzoeker Henriette Bos van Wageningen UR maakt hierbij wel een kanttekening. Een belangrijke voorwaarde is dat de grondstoffen efficiënt worden ingezet, zo stelt zij.