Bioraffinaderij op Chemiepark Delfzijl

Een consortium van vijf bedrijven wil op het Chemiepark Delfzijl een bioraffinaderij bouwen. Hierin moeten houtsnippers worden omgezet naar biochemicaliën.

AkzoNobel Delfzijl

Het samenwerkingsverband bestaat uit Avantium, AkzoNobel, RWE, Staatsbosbeheer en Chemport Europe (de chemieclusters van Delfzijl en Emmen). Avantium is het bedrijf dat de technologie levert. Met behulp van dit ‘Zambezi-proces’ kunnen door Staatsbosbeheer geleverde houtsnippers op goedkope wijze worden omgezet tot zuivere glucose en lignine. Deze glucose kan in de chemische industrie voor verschillende toepassingen worden gebruikt. RWE gaat de bio-lignine inzetten voor het opwekken van energie. De geplande fabriek zal gebruikmaken van de op het AzkoNobel-terrein aanwezige infrastructuur en nutsvoorzieningen.