Biopolymerenopslag

English translation ->

Braskem verplaatst zijn biopolymerenopslag van Antwerpen naar Rotterdam. De Braziliaanse producent wil van daaruit de Europese en Aziatische markten bedienen.

In 2017 koos het bedrijf er al voor zijn hoofdkantoor voor Europa en Azië aan het Weena in Rotterdam te vestigen. Volgens verschillende berichten in de media kondigt Braskem nu aan ook zijn opslag van biopolymeren vanuit Antwerpen naar Rotterdam te verplaatsen. Daarmee wordt Rotterdam in één keer een belangrijke hub voor bioplastics.

Biopolymerenopslag

Braskem produceert biopolymeren uit hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen. Het heeft een aantal langetermijndoelen gesteld om te verduurzamen. Zo wil het zijn CO2-uitstoot in 2030 met 15 procent hebben gereduceerd en in 2050 wil het CO2-neutraal kunnen opereren. 

Hoeveelheden

Door CO2 af te vangen, heeft Braskem in tien jaar tijd 5,5 miljoen ton CO2 aan uitstoot voorkomen. In diezelfde periode heeft de producent ongeveer 1,1 miljard ton aan bio-polymeren vervaardigd. (Foto: Braskem)

Zie ook: Hoofdkantoor Emerald Kalama naar Rotterdam

English translation

Braskem moves biopolymer storage to Rotterdam

Braskem moves his storage of biopolymers from Antwerp to Rotterdam. The Brazilian producer wants to serve the European and Asian markets from there.

In 2017, the company already decided to establish its headquarters for Europe and Asia at the Weena in Rotterdam. According to various media reports, Braskem is now announcing that it will also move its biopolymer storage from Antwerp to Rotterdam. This will make Rotterdam an important hub for bioplastics.

Biopolymer storage

Braskem produces biopolymers from renewable or recycled raw materials. It has set a number of long-term goals to make it more sustainable. For example, it wants to reduce CO2 emissions by 15 percent by 2030 and to be able to operate CO2-neutral by 2050. 

Amounts

By capturing CO2, Braskem has prevented 5.5 million tons of CO2 emissions in ten years. Over the same period, the producer has produced approximately 1.1 billion tons of bio-polymers. (Photo: Braskem)