Bij Simadan, gevestigd in het Amsterdamse havengebied, is het een komen en gaan van vrachtwagens en tankschepen die producten af- en aanvoeren. Gebruikt frituurvet, waarmee biodiesel wordt vervaardigd, maar ook groentenafval, bestemd voor vergisting. En oliën en vetten, die worden ingekocht en worden gemengd tot bruikbare halfproducten voor de food- en feedindustrie. (Voedsel)veiligheid is bij dit alles essentieel, maar ook vanwege het feit dat vetten worden omgevormd in brandstof die aan accijns onderhevig is, moeten er hoge eisen gesteld worden aan de administratieve en logistieke controle van deze complexe processen. En dus ook aan de automatisering die dit alles bestuurt.

De Simadan Groep is een groep van bedrijven met activiteiten op het gebied van inzameling en verwerking van organische reststromen, handel in plantaardige oliën en dierlijke vetten, productie van biodiesel uit tweede generatie grondstoffen en de exploitatie van een tankpark. De bedrijfsactiviteiten zijn in 2010 verplaatst naar een nieuw gebouwd complex in de Amsterdamse haven. Op dit terrein worden de processen van Rotie Vetveredeling, Noba, Biodiesel Amsterdam, Tankstorage Amsterdam (onderdelen van Simadan Groep) en Orgaworld (onderdeel van Shanks Group) geïntegreerd volgens het ‘Greenmills Concept’. Dit concept integreert procestechnologische en industriële processen door op een hoogwaardige manier gebruik te maken van elkaars (rest)producten en grondstofbehoeften. Kortom, er wordt gestreefd naar maximaal rendement uit organisch afval.