IDB

Binnenvaartschippers vinden dat er geen windturbines langs rivieren moeten worden geplaatst. Zij menen dat dit storingen op de radar veroorzaakt, met levensgevaarlijke situaties tot gevolg.

Windturbines langs rivieren laten de radar op schepen niet ongemoeid, stelt Schuttevaer, de belangenvereniging voor de binnenscheepvaart tegenover RTV Rijnmond. Turbines zouden radargolven weerkaatsen en zo voor vlekken op het radarscherm zorgen. Schuttevaer roept Rijkswaterstaat op te onderzoeken welke nieuw te bouwen windturbines gevaar opleveren voor de binnenvaart. Volgens de vereniging leveren de radarstoringen gevaar op voor de scheepvaart, maar ook voor de bevolking aan land wanneer schepen gevaarlijke lading vervoeren.