In de Maashaven in Rotterdam wordt op korte termijn een wifi hotspot gerealiseerd. De overheid wil meerdere binnenhavens hiervan voorzien.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu hecht veel waarde aan betrouwbare datacommunicatie op binnenvaartschepen. Wifi hotspots bieden binnenvaartschippers verschillende voordelen. Er kan elektronische informatie worden uitgewisseld, grote databestanden worden gedownload en op afstand kan software worden gëupload. Bovendien is wifi betrouwbaarder dan 3G, goedkoper en kent het geen datalimieten. Andere binnenhavens die van wifi worden voorzien zijn die van Amsterdam, Boven Merwede, Bergen Op Zoom, Vlissingen, Terneuzen, Harlingen en Moerdijk.