Height Specialists

English translation ->

Bilfinger Industrial Services heeft Height Specialists overgenomen. Het bedrijf zegt hierdoor een totaaloplossing te bieden voor onderhoud op hoogte.

Het in Bergschenhoek gevestigde Height Specialists is aanbieder van industriële rope access-diensten. Het overnemen van deze specialist sluit volgens Bilfinger aan op zijn strategische doelstellingen. Ook speelt het hiermee in op de vraag uit de markt naar alternatieve mogelijkheden voor bereikbaarheid op hoogte.

Rope access

Dankzij de overname kan Bilfinger nu ook gebruikmaken van rope access wanneer andere methoden, zoals steigers of hoogwerkers, niet mogelijk zijn, niet veilig zijn of ‘een negatieve impact hebben op de omgeving’.

Trainingscentrum Height Specialists

Bilfinger neemt ook het trainingscentrum van Height Specialists over, waar trainingen op IRATA level 1, 2 en 3 worden gegeven. Bij Height Specialists werken veertig mensen. De rope access-activiteiten van Bilfinger worden ondergebracht in Bilfinger Height Specialists BV.

‘Onderhoudskosten reduceren’

Volgens Thierry Burki, ceo van Bilfinger Industrial Services Nederland/België is het bedrijf door de overname in staat klanten ‘de beste optie’ te bieden voor bereikbaarheid op hoogte. “Daarnaast geven wij gehoor aan de vraag van onze klanten naar een totaaloplossing voor het bewaken van de integriteit, optimalisatie van de prestaties en de levensduurverlenging van installaties. Ons doel is om hiermee onderhoudskosten te reduceren en onderaan de streep waarde toe te voegen.”

Zie ook: Nieuw contract Bilfinger mede dankzij innovaties

English translation

Bilfinger acquires Height Specialists

Bilfinger Industrial Services has acquired Height Specialists. The company claims to offer a total solution for maintenance at height.

Based in Bergschenhoek, Height Specialists is a provider of industrial rope access services. According to Bilfinger, the acquisition of this specialist is in line with its strategic objectives. It also responds to market demand for alternative options for access at height.

Rope access

Thanks to the takeover Bilfinger can now also use rope access when other methods, such as scaffolding or aerial work platforms, are not possible, are not safe or ‘have a negative impact on the environment’.

Training centre

Bilfinger will also take over the training center of Height Specialists, where IRATA level 1, 2 and 3 trainings are given. Height Specialists employs forty people. The rope access activities of Bilfinger will be housed in Bilfinger Height Specialists BV.

‘Reduce maintenance costs’

According to Thierry Burki, CEO of Bilfinger Industrial Services Netherlands/Belgium, the takeover enables the company to offer customers ‘the best option’ for access at height. “In addition, we are responding to our customers’ demand for a total solution for monitoring integrity, optimizing performance and extending the lifespan of installations. Our goal is to reduce maintenance costs and add value at the bottom of the line”.