De Wilhelminahaven was tijdens de voorjaarsvakantie het decor van bijzondere offshore vaartuigen. Twee ‘heavy lift vessels’, de Oleg Strashnov en de Stanislav Yudin lagen toen afgemeerd aan de Noordkade Wilhelminahaven.

Heavy lifters in Eemshaven

Beide vaartuigen zijn 183 meter lang en hebben de Eemshaven al eerder aangedaan, maar nooit samen. De Oleg Strashnov kan maar liefst vijfduizend ton optillen en de Stanislav Yudin vijfentwintighonderd ton. De enorme hefvaartuigen werden ingezet voor het plaatsen van zware fundaties op zee ten behoeve van de offshore windindustrie.