Bezwaar haven Antwerpen tegen kabeltracé

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft vorige week bezwaar gemaakt bij de Raad van State tegen het kabeltracé van het offshore windpark bij Borssele. Volgens het havenbedrijf dienen andere mogelijkheden beter te worden onderzocht.

Antwerpen Mary Maersk 5

Het gaat specifiek om tracé 4B, dat van de onderzochte vier mogelijkheden door de Nederlandse overheid als beste optie wordt gezien. Hiervoor zijn ook al vergunningen aangevraagd. Het Havenbedrijf Antwerpen noemt de aanleg van een dergelijke kabel in de Schelde echter een veiligheidsrisico. Het vindt dat de alternatieven ‘onvoldoende zijn onderzocht’, meldt het Financieele Dagblad. Het havenbedrijf wil voorkomen dat de vaarwegfunctie van de Westerschelde wordt aangetast. Het heeft in de jaren negentig nog vijftig miljoen euro gestoken in het ruimen van wrakken in de Schelde.