Dezer dagen, met het NVDO-congres net achter de rug, en Maintenance Next voor ons, is het goed om stil te staan bij enkele trends in maintenance en asset management. Het lijkt er namelijk op dat de praktijk tot zekere wasdom gekomen is, en ook aan de universiteiten en andere kenniscentra gonst het van activiteit.

Een van de voorbeelden daarvan is elders in dit nummer te vinden. De jonge consultant Robert van Grunsven schreef een masterthese over de zachte kanten van het asset management. Met die zachte kanten worden de culturele verschillen bedoeld die er binnen een bedrijf voor zorgen dat verschillende vakbeoefenaars er andere denkbeelden op na houden, en langs elkaar heen praten zonder dat eigenlijk goed te merken. Van Grunsven presenteerde zijn these kort voor een professioneel publiek op de TU Delft waar de afdeling bestuurskunde zich uitvoerig met asset management bezighoudt.