Betrouwbaarheid Shell Pernis verbeterd

Electrolyser

De installaties van Shell Pernis zijn betrouwbaarder geworden. Dit biedt de oliemaatschappij meerdere voordelen.

Shell Pernis

“Je kunt pas geld verdienen als je fabrieken het doen”, verklaart general manager Bart Voet van Shell Pernis in Shell Venster. Hij stelt dat Pernis de voorbije jaren een grote slag heeft gemaakt. “Waar we in het verleden te maken hadden met de uitval van fabrieken, behoren we nu tot de besten van de sector”, aldus Voet. “Dit geeft je de mogelijkheid de productieprocessen te optimaliseren qua marge. Met die stabiliteit is het nu mogelijk om over de gehele waardeketen heen te optimaliseren. Dus geen optimalisatie per stukje, maar integraal over de verschillende elementen, over de hele waardeketen. Dit samenspel is volgens mij de sleutel tot succesvol opereren in deze lastige markt.”