De waarde van het Haven- en Industrieel Complex Rotterdam (HIC) voor de Nederlandse economie is aanzienlijk groter dan tot nu toe werd aangenomen. De (bekende) economische waarde van circa 22 miljard euro moet nog worden verhoogd met minimaal zes miljard euro voor de strategische betekenis van het HIC. Daarmee levert de regio een zeer belangrijke bijdrage aan de hoge internationale ranking van  het concurrentievermogen van Nederland.