Beens (BP): ‘Reken op ondersteuning voor H2.50’

H2.50

BP, Nouryon en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de mogelijkheid een waterstof-elektrolyse-installatie van 250 MW te realiseren. Dit project H2.50 kampt nog wel met een gat tussen de kosten van grijze en groene waterstofproductie.

Ruben Beens, directeur van BP Nederland, zegt dat het nu zaak is de juiste condities te creëren voor een volgende stap van H2.50, zoals het project heet. “Ik denk dan vooral aan ondersteuning om het gat te dichten tussen de kosten voor grijze en groene waterstofproductie. We rekenen erop dat dit nog deze kabinetsperiode zal gebeuren. Waterstof, en met name groene waterstof, zal een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst en wij willen hier graag aan bijdragen”, aldus Beens in een interview op de website van Management Producties, organisator van het congres Rotterdam Energy Port.

H2.50

BP zag tijdens de coronacrisis de vraag naar haar producten afnemen, vertelt Beens. “We zien echter ook dat de ontstane situatie kansen biedt ‘to build back better’ en dit past perfect bij eerder genoemde, nieuwe ambitie om in 2050 of eerder een net zero bedrijf te zijn en de wereld te helpen hetzelfde doel te bereiken. Die ambitie is onverminderd sterk en er wordt op dit moment verder vorm aan gegeven; in september maken wij meer details over onze nieuwe strategie bekend.”

Zie ook: CO2 is niet moeilijk, maar wel anders